Vážní deník: Předání do modulu Řízení zásob

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Vážní deník | Nastavení


Záznamy lze do modulu Řízení předávat dvěma způsoby. Prvním způsobem je předávání dat ihned při ukládání záznamů vážení, druhým způsobem je hromadné předávání dat z uložených vážení.
 

Potřebná nastavení pro možnost předávání dat do modulu Řízení zásob

 • Licence
  • Parametrické importy (MOD_DOPL_PAIM)
  • Evidence zásob (MOD_OBCH_RZ_SKLADY)
 • Číselníky
  • Položky vážení *4501 - návod +3313
   • U položek vážení, které mají být předávány do zásob musí být nastavena položka ŘZ.
   • Referenční měrnou jednotkou položky ŘZ musí být kilogramy (kg) nebo tuny (t) (viz návod +2384).
    • V případě potřeby dalších jednotek nás prosím kontaktujte.
  • Typy vážení *4505 - návod +3311
   • U typu vážení musí být nastavený sklad (odkud nebo kam), pohyb a řídící šablona ŘZ (šablona pořízení *8720).
   • Příklady možných typů, které je možné ukládat do modulu ŘZ:
    • Produkce: Pozemek - Sklad
    • Přesun mezi sklady: Sklad - Sklad
    • Prodej: Sklad - Klient
    • Nákup: Klient - Sklad
  • Vlastní místa *4026 - návod +3351
   • Vlastní místa, musí mít vytvořenou vazbu se sklady ŘZ.
  • Klienti *3000 - návod + 2034
   • Pro možnost prodejů a nákupů je třeba mít v číselníku nastavené klienty.
  • Místa určení *5818 - návod +3352
   • Údaj není povinný, používá se při vytváření dodacího listu.
 • Šablony
  • Definice parametrů importního rozhraní *9964
   • Šablona definuje parametry, které mají být využity při ukládání dat do modulu Řízení zásob.
   • Nastavuje se pro importní rozhraní zásob (IW1701). Do šablony je potřeba nadefinovat kód výchozího skladu a procento DPH.
    • Nastavenou šablonu je možné si stáhnout z internetu. V šabloně je nastavený výchozí sklad s kódem 999 a výpočet sazby DPH.
 • Způsob A: Hromadné ukládání dat do zásob
  • Šablona předání do ŘZ *4599
   • Do šablony pro předání dat do ŘZ na záložce "Nastavení" nastavte šablonu importního rozhraní (*9964).
 • Způsob B: Ukládání do zásob při ukládání záznamů vážení
  • Šablona pořízení dat vážního deníku *4599
   • Do šablony pořízení na záložce "Nastavení" nastavte:
    • Status "Při ukládání dokladu VD automaticky předat do modulu ŘZ.
    • Šablonu importního rozhraní (*9964).

Postup předání dat do modulu Řízení zásob

 • Způsob A: Hromadné předání dat do zásob
  • 1. Spusťte aplikaci Vážní deník *4599.
  • 2. Klepněte na tlačítko "Předat ŘZ".
  • 3. Zadejte období předávaných dat (od - do).
  • 4. Pomocí zaškrtávátek vyberte vážení, které chcete předat do modulu Řízení zásob.
   • Vážení, u kterých není některý z důležitých údajů, není možné vybrat. V posledním sloupci "Chyba" jsou chybějící údaje vypsané.
  • 5. Předání dat do modulu ŘZ potvrďte klepnutím na tlačítko "OK".
 • Způsob B: Ukládání do zásob při ukládání záznamů vážení
  • 1. Ukládání do modulu Řízení zásob se automaticky spustí po kliknutí na tlačítko "OK" pro uložení rozpořízených vážních záznamů (viz návod +1869).
  • 2. V okně se zobrazí všechny záznamy vážení, které je možné předat.
  • 3. Pro předání dat klepněte na tlačítko "OK".
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    12.06.2023    | Článek:    3353    |     www.WinFAS.cz