Čerpání příslibu/žádanky fakturou nebo zálohou

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | Finanční přísliby a žádanky


 

Návod popisuje čerpání závazku v apl. *1001 - Závazky. Podobně probíhá čerpání i v apl. *1002 – Pohledávky a *1003 – Pokladna.  Čerpání zálohovými fakturami je vysvětleno na konci návodu.

Postup:

 • Vytvořte příslib v aplikaci *5450 – Přísliby a žádanky (Pozor, čerpat lze pouze schválený příslib!)
 • Spusťte aplikaci *1001 – Závazky a zapište standardně závazek vč. DPH
  (musí být zapsáno, pokud je DPH nulové vyberte kód pro vstup/výstup bez daně)
 • Stiskněte šipku vedle tlačítka Další
 • Vyberte možnost Předkontace
 • Otevře se okno Předkontace zaúčtování


 • Z KUKu Příslibu vyberte položku, ze které chcete čerpat
  • Defaultně se nabízí pouze schválené přísliby
  • K výběru se nabízí pouze přísliby vytvořené pro klienta uvedeného v pořízení dokladu + přísliby, které jsou zapsané bez klienta
 • Vybraná položka se propíše do okna předkontace
 • Kombinace klíčů, zakázka či účet se přebere z dat uložených na příslibu/žádance, případně je lze doplnit/změnit ručně
 • Zkontrolujte částku čerpání – vstupuje vždy základ daně!
 • Uložte okno předkontace i samotný závazek pomocí tlačítka OK
 • Správnost čerpání můžete zkontrolovat v apl. *5450 – Finanční přísliby a žádanky nebo v IQ – Finanční přísliby

TIP 

V pravé části okna vidíte přehledně informace o čerpání příslibu (rámec příslibu i položky, kolik na příslibu zbývá k čerpání i kolik je čerpáno, vč. výše tolerance k automatickému vypořádání položky).

 

Práce s cizí měnou

Fakturu lze čerpat pouze příslibem ve stejné měně. Předkontace se rozepisuje dle měny dokladu.
Návod na pořízení příslibu v cizí měně najdete zde +2823 - Pořízení příslibu/žádanky .

 

Čerpání příslibu ze zálohy

Příslib lze párovat také na zálohovou fakturu. Napojením na zálohu příslib alokujete a tím blokujete finanční prostředky pro další použití. Na zálohové faktuře doplníte příslib v okně předkontace. Pokud znáte částku vč. DPH už při zápisu zálohy, můžete vyplnit tabulku DPH. DPH se v tento moment nikam neodesílá a slouží pouze jako informace pro správný výpočet odečítané částky a jako podklad pro případný daňový doklad z platby.

Postup po obdržení vyúčtování faktury:

 • Spusťte aplikaci *1001 a zapište doklad standardním způsobem vč. tabulky DPH
 • Stiskněte tlač. Vypořádání > Úhrada zálohou (případně se okno použití zálohy otevře automaticky, je-li nastaveno)
 • Vyberte zálohu, která alokuje příslib 
 • Pokud existuje, doplňte daňový doklad
 • Následně se otevře okno "Čerpání z alokovaných prostředků žádanky/příslibu"
 • Zde potvrďte výši alokace (daná částka se odečte ze zálohy a následně se v okně předkontace přičte k přijaté faktuře a příslib reálně odčerpá)
 • Informaci o alokaci a její výši vidíte přímo na okně použití zálohy


 • Použití zálohy potvrďte tlač. OK
 • Otevře se okno předkontace zaúčtování, zde je už automaticky napojen příslib ve výši, kterou jste potvrdili v předchozím kroku
 • V okně předkontace můžete doplnit klíče, účet a další potřebné údaje a uložit celý doklad
 • Příslib se vyčerpá a případně automaticky vypořádá v případě, že proběhlo čerpání v plné výši nebo v rámci tolerance (pokud potřebujete příslib vypořádat ručně, pokračujte dle návodu +2826)

 

 

Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    05.11.2020    | Článek:    2825    |     www.WinFAS.cz