Nastavení vážního deníku

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Vážní deník


Pro správné nastavení aplikace je třeba provést několik nastavení číselníků, aplikací a šablon.
 

Základní nastavení potřebné pro pořizování údajů vážního deníku

1. Založení číselné řady pro označování dokladů

 • V číselníku Skupiny číselných řad (*9000) vytvořte novou skupinu.
  • Kód: POZ
  • Název: POZEMKY
 • V číselníku Nastavení číselných řad (*9001) přidejte číselnou řadu do skupiny „POZ“.
  • Název řady: VDE - Vážní deník
  • Čítač: 0 – 9999
  • Maska číselné řady: @rok@+'-VDE-'+@citac@

2. Nastavení výchozí hodnoty táry jednotlivých strojů

 • V číselníku Kombinace klíčů (*2100) doplňte (upravte) na kombinace se stroji hodnotu táry.
 • Přidejte Hodnotu klíče (Přidej 2
 • Typ hodnoty: Třetí skupina
 • Sazba: tára přepravního vozidla (hodnota)

  • Pozn.: Jednotka táry je shodná s jednotkou položky sklízené plodiny.

3. Vytvoření vzorce pro přepočet hmotnosti (vlhkost, nečistoty) 

 • Hodnota – dle vážení
 • A – Nečistoty
 • B – Skutečná vlhkost
 • C – Požadovaná vlhkost
 • Vzorec dle hodnot skutečné vlhkosti, skladové vlhkosti a nečistot vypočte čistou skladovou hmotnost.
  • Pro možnost odpočtu (dopočtu) vlhkosti a nečistot je třeba nadefinovat v Číselníku vzorců přepočtu (*8240) výpočtový vzorec a jeho defaultní výpočetní hodnoty.
  • Příklad.: Vzorec přepočtu
   • (Hodnota-(Hodnota/100)*A)/100*(100-B)/(100-C)*100
   • Bez nečistot. Čistá sušina. Sušina s požadovanou vlhkostí.

4. Nastavení číselníků plodin (*4030)

 • Číselníku plodin (*4030) definujte pěstované plodiny.
 • Původ: ze zásob
 • Plodina: Zadejte kódové označení a název položky zásob.
 • Ztráty: přes tlačítko ztráty nastavte přepočtové hodnoty na zelenou hmotu a sušinu.

5. Kontrola stavu pozemků

 • Zkontrolujte úplnost evidence půdních bloků v aplikace Půdní bloky (*4013), případně doplňte.

6. Osevní plány

 • V aplikaci Agroevidence (*4010) vytvořte osevní plány půdních bloků.

7. Sklady

 • Pořiďte v číselníku Sklady (*8716) skutečné nebo fiktivní sklady na kterých bude sklizeň evidována.
 

Šablony pro pořizování

1. Obecná šablona

 • Šablonu je možné si stáhnou pomocí importu z internetu
 • Postup:
  • Spusťte aplikaci Vážní deník (*5807)
  • Klepněte na tlačítko „Přidej“.
  • V okně „Zápis vážního deníků“ klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu šablon a vyberte položku „Správa“.


   • V okně „Správa šablon“ klepněte na šipku vedle tlačítka „Import“ a vyberte „z internetu“. 
   • Vyberte skupinu požadovaných šablon (Šablona – Vážní deník) a potvrďte OK.
   • Vyberte šablonu „Obecná“ a potvrďte OK.

2. Uživatelské nastavení šablon 

 • Doporučuji do šablony uložit údaje, které se neustále opakují, např. Odpovědná osoba, případně si vytvořit šablony pro různá pořizování.
 • Postup:
  • Otevřete si pořizovací okno.
  • Pravým tlačítkem myši klepněte na hodnotu, kterou chcete uložit do šablony.
  • Do aktivního pole zapište hodnotu a uložte OK.
 
 
 
Autor:    VOŠMEROVÁ Denisa    | Posl.změna:    03.03.2016    | Článek:    1483    |     www.WinFAS.cz